გამარჯობა Huawei

ამ ორ სიტყვაში მოქცეული ამბის უკან, საკმაო შრომა, ტექნიკური ანალიზი და პროცესები დაგვიგროვდა, რაც გვინდა, რომ გაგიზიაროთ.

TBC mobilebank on Huawei AppGallery

ისტორიისთვის გავიხსენოთ: 2019 წელს ამერიკულ კომპანიებს შეეზღუდათ ჩინურ Huawei-ისთან თანამშრომლობა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ Huawei-ის ტელეფონები აღარ გაიყიდებოდა Google-ის სერვისებთან ერთად და ამ სმარტფონებში არც შემდგომში ჩაიწერებოდა აღნიშნული სერვისები. Google-ის სერვისები მოიაზრებს სხვადასხვა ცნობილ აპლიკაციებს როგორებიცაა: Youtube, Gmail, Maps და თვითონ Play Store.

ერთი შეხედვით, დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს, ზოგიერთი მომხმარებელი ამ აპლიკაციების ალტერნატივებს იყენებს, აპლიკაციის დეველოპერის გადმოსახედიდან, რომ შევხედოთ თითქოს ჩვენს აპლიკაციებსაც არ უნდა შეექმნას საფრთე, თუმცა, ასე მარტივადაც არა საქმე.

სხვადასხვა აპლიკაცია, მათ შორის თიბისის მობაილბანკის აპლიკაციაც იყენებდა Google-ის სხვადასხვა სერვისს, რისი დახმარებითაც მომხმარებლებს ბევრად უფრო მარტივ და კომფორტულ პროდუქტს სთავაზობდა.

მაგალითისთვის:

ეს ნიშნავს, რომ Huawei-ის სმარტფონის მქონე მომხმარებელი კომფორტულად ვერ ისარგებლებდა თიბისის მობაილბანკით. ყველა ფუნქციონალის გამოსაყენებლად კი მოუწევდა Google-ის სრულყოფილი სერვისების ჩაწერა სმარტფონში, რაც, სამაგიეროდ, არღვევს გარანტიის წესებს და პირობებს, თან მომხმარებლისგან დიდ ჩართულობას მოითხოვს მარტივი სერვისების მისაღებად.

მომხმარებლებისგან მივიღეთ არაერთი უკუკავშირი და თხოვნა, რომ აპლიკაციას ჰქონოდა Huawei-ის პლატფორმის მხარდაჭრა.

სწორედ ამიტომ მობაილბანკის გუნდის წევრებმა დავისახეთ მიზნად, რომ აპლიკაციას დაეკმაყოფილებინა ყველა მოთხოვნა Huawei-ის პლატფორმაზეც ისე, რომ მომხმარებელს არ შეჰქმნოდა არანაირი დისკომფორტი მოხმარებისას.

ამისათვის :

საბოლოოდ კი მივიღეთ გამართული პროდუქტი, ისეთივე მოქნილი, როგორსაც აქამდე Play Store-ზე ვხვდებოდით.

ამ ყველაფრიდან მობაილბანკის Android დეველოპერების გუნდმა ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღეთ.

ახლა კი, ისღა დაგვრჩენია Huawei-ის მომხმარებლებისგან მივიღოთ შეფასებები და უკუკავშირი, ეს ძალიან დაგვეხმარება, რომ სწრაფად მოვერგოთ თქვენს სურვილებს, გავიზიაროთ ხედვა და საბოლოოდ უკეთესი პროდუქტი შემოგთავაზოთ და კიდევ უფრო გაგიმარტივოთ ყოველდღიურობა.

https://appgallery.huawei.com/#/app/C103317297

--

--

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Merab Tato Kutalia

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android